نقض حقوق بشر در کُردستان (شهریور ٩٩)

طی ماه گذشتە دست کم ٩۶ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است.

طی ماه شهریور ١٣٩٩ خورشیدی دست‌کم ٩۶ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (٣٠ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ٣٠ کولبر در مرزهای کُردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ۶ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند کە هر شش مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە است.

همچنین از مجموع ۲۴ کولبری کە زخمی شدەاند ۱۹ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی بودە است.

 

اعدام و مرگ در زندان (۵ مورد)

طی شهریور ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام ۳ زندانی در زندان های بروجرد، اأفهان و ارومیە بە اجرا در آمدە کە دو نفر از آنها بە اتهام قتل عمد و یکی نیز بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بە اعدام محکوم شدە بودند.

طی این بازە زمانی دو زندانی کُرد در زندانهای ارومیە و تبریز بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانشان را از دست دادەاند.

 

کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (۷ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ٢ شهروند در اثر انفجار مین در مرزهای کردستان زخمی شدە و یک شهروند نیز جانش را از دست دادە است.

همچنین دو شهروند مدنی در مرزهای اشنویە و پیرانشهر با شلیک نیروهای مسلح کشتە شدە و ٢ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

 

بازداشت و حکم (٣٢ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی شهریور ماه امسال دست‌کم بازداشت ٣١ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است کە پنج نفر از آنها زن بودەاند.

همچنین  یک شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی از سوی دستگاه قضایی حکومت بە اعدام محکوم شدە است.

 

کارگری ( ١٢ مورد)

در این بازە زمانی دست‌کم ١٢ کارگر اهل دهگلان، سنندج، اشنویە، سروآباد، مریوان، ایلام، نوسود، کرمانشاه، سقز و درەشهر در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian