ارتباط با ما

  • مصطفی حاجی قادر مرحومی

  • هماهنگ کننده و مسئول بخش احزاب
  • وبسایت:
   khabare-rooz.de
   ایمیل:
   hamahangi@khabare-rooz.de
  • سحر حاجی قادر مرحومی

  • قائم مقام-مسئول بخش جوان و کودک
  • وبسایت:
   javan.khabare-rooz.de
   ایمیل:
   shabake@khabare-rooz.de
  • احمد حاجی قادر مرحومی

  • مدیر شبکه و مسئول بخش ادیان
  • وبسایت:
   adyan.khabare-rooz.de
   ایمیل:
   info@khabare-rooz.de
  • حلیمه حسن سوری

  • مدیر بخش زنان
  • وبسایت:
   zanan.khabare-rooz.de
   ایمیل:
   zanan@khabare-rooz.de
Xal-Rahman 2
قندیل دادخواه (عبدالرحمن حسن سوری)
مدیر بخش ادیان و مسئول بخش فنی وبسایت

وبسایت:
adyan.khabare-rooz.de
ایمیل:
info@khabare-rooz.de

EnglishGermanPersian