Category: زندانیان

انفرادیه‌ها، داستان بی‌پایان زندان در ایران

بازداشت برادر یک زندانی سیاسی مقابل مجلس؛ قرار بازداشت رضا شهابی تمدید شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی، برگزاری تجمعات در ۸ شهر و بازداشت ۲۲ شهروند را تایید کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا با انتشار گزارشی ضمن تایید شکل گیری تجمعات اعتراضی شب گذشته دستکم در ۸ شهر کشور، از برخورد نیروی انتظامی با معترضان و بازداشت دستکم ۱۵ شهروند در دزفول و ۷ شهروند در یاسوج خبر داد. ا، خبرگزاری ایرنا شکل گیری تجمعات اعتراضی شب گذشته نسبت به گرانی را در شهرهای …

ادامه‌ی مطلب

ماهنامه قدرت حق شماره بیست و چهارم

ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق نشریه مستقل هواداران حقوق بشر ماهنامه قدرت حق سال دوم شماره بیست و چهار ،اردیبهشتماه1140مای2022 ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق نشریه مستقل هواداران حقوق بشرما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساساتو و …

ادامه‌ی مطلب

ماهنامه قدرت حق شماره بیست و سوم

ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی )حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و … ( و شهروندی )وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و…( انسان ها هستیم. برای آگاهی در زیر نگاهی به اهداف 17 …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian