: یک دختر اهل بوکان کە ماه گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود، با وثیقە و موقتاً از زندان آزاد شد.

سمیە نمدمال پس از یک ماه با وثیقە آزاد شد

 طی روزهای گذشتە، سمیە نمدمال، شهروند اهل بوکان پس از یک ماه بازداشت در ادارە اطلاعات ارومیە با وثیقە و موقتاً تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە است.

سمیە نمدمال روز شنبە ۴ مرداد ٩٩ (٢۵ ژوئیە ٢٠٢٠)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان بوکان بازداشت و بە بازداشتگاه ادرە اطلاعات ارومیە منتقل شدە بود.

وی پیشتر مدتی عضو حزب آزادی کُردستان (پاک) بودە و اواخر تیرماه پس از جدایی از این حزب و گرفتن اماننامە از ادارە اطلاعات بە ایران بازگشتە بود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian