نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک فعال زن را بە اتهام همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت کردەاند.

بازداشت یک فعال زن از سوی اطلاعات کرمانشاه

روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ (١٢ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک فعال زن را با هویت ”سارا برزگر“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، سارا برزگر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.

با گذشت سە روز از بازداشت این فعال زن و علی‌رغم پیگری های مداوم خانوادە وی، هیچ خبری از سرنوشت ایشان در دست نمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian