نقض حقوق بشر در کُردستان (مهر ٩٩)

طی ماه مهر ١٣٩٩ خورشیدی دست‌کم ٧٣ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (١۵ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ١۵ کولبر در مرزهای کُردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٣ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند و دو مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە است.

همچنین از مجموع ١٢ کولبری کە زخمی شدەاند ١١ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی بودە است.

 

اعدام و مرگ در زندان (۴ مورد)

طی مهر ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام دو زندانی در زندان‌های الیگودرز و سنندج بە اجرا در آمدە هر دو نفر بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند.

طی این بازە زمانی ی زندانی در زندان ارومیە بە زندگی خود پایان دادە و یک شهروند اهل سنندج نیز پس از بازداشت توسط نیروهای انتظامی تهران بە قتل رسیدە است.

 

کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (۷ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم یک شهروند در اثر انفجار مین در مرزهای مریوان زخمی شدە.

همچنین دو شهروند مدنی در مرزهای کُردستان کشتە شدە و چهار شهروند دیگر نیز با شلیک نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

 

بازداشت و حکم (۴٠ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی مهر ماه امسال دست‌کم بازداشت ٣۴ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است کە پنج نفر از آنها زن بودەاند.

همچنین  شش شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی از سوی دستگاه قضایی حکومت بە جمعاً بە ٢۶ سال حبس محکوم شدەاند.

 

کارگری ( ۷ مورد)

در این بازە زمانی دست‌کم ۷ کارگر اهل بوکان، سقز، پاوه و سردشت در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian