فاطمه داوند از بازداشت شدگان آبان‌ماه ۹۸ بوکان در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زد.

فاطمه داوند از بازداشت شدگان آبان ماه دست به اعتصاب غذا زد

فاطمه داوند، از بازداشت شدگان آبان ماه بوکان که دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی ارومیه سپری می‌کند، از روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ۹۹ (۱۲ نوامبر ۲۰۲۰)، به نشانه اعتراض به تصمیم مسئولین زندان مبنی بر مخالفت با آزادی وی با پابند الکترونی دست به اعتصاب غذا زده است.

به گفته یک منبع مطلع از زندان مرکزی ارومیه، فاطمه داوند پس از اعتصاب غذا توسط نیروهای امنیتی مستقر در زندان به بند امن این زندان منتقل شده است.

فاطمە داوند ۴٢ سالە و مادر سە فرزند، روز شنبە ٢۵ آبان ٩٨ (١۶ نوامبر ٢٠١٩)، در حین اعتراضات مردمی بوکان بە افزایش نرخ بنزین از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شد. وی پس از ٢٠ روز بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل گردید.

این فعال کُرد ابتدا در تاریخ ١٧ بهمن ماه سال ١٣٩٨ از سوی شعبە ١٠٣ دادگاه کیفری ٢ شهرستان بوکان محاکمە و بە اتهام ”بر هم زدن نظم و آسایش عمومی“ بە تحمل پنج ماه حبس و ٣٠ ضربە شلاق محکوم شد.

وی همچنین در تاریخ ٢٣ اردیبهشت ماه امسال نیز، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە ریاست قاضی ”جواد غلامی“ محاکمە و بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ بە اشد مجازات یعنی پنج سال حبس محکوم شدە بود که پس از تسلیم به رای قاضی این حکم به ۳ سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت.
فاطمە داوند نهایتاً روز چهارشنبە ١۵ تیر ٩٩ (۵ آگوست ٢٠٢٠) جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٣ سال و ٩ ماهە خود بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian