طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٢٧ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

بازداشت ٢٧ شهروند کُرد در ماه سپتامبر ٢٠٢٠

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری ، طی ماه سپتامبر ٢٠٢٠، دست کم ٢٧ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٢١ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ١ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ٢ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی بازداشت شدەاند. همچنین طی این مدت ٢ کولبر و کاسبکار نیز بازداشت شدەاند و دلیل بازداشت یک مورد هم نامعلوم بودە است.

بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ١٢ مورد در استان آذربایجان‌غربی ثبت شدە است. در استان کُردستان ٨ مورد، در استان کرمانشاه ۶ شهروند و در استان لرستان نیز یک شهروند کُرد بازداشت شدەاند.

شش نفر از افراد بازداشت شدە زن بودەاند کە یکی از آنها جهت اجرای حکم حبس بازداشت شدە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian