سکینە پروانە، زندانی سیاسی کُرد کە در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می نمود، بە زندان مرکزی قوچان منتقل شدە است.

 

سکینه پروانه از زندان اوین بە زندان قوچان منتقل شد

روز سەشنبە ۶ آبان ٩٩ (٢٧ اکتبر ٢٠٢٠)، سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد کە در زندان اوین تهران دوران محکومیت پنج سالە خود را سپری می کرد، بە زندان مرکزی قوچان در استان خراسان رضوی منتقل شدە است.

سکینە پروانە ٣٠ سالە، روز جمعە ١٨ بهمن ٩٨ (٧ فوریە ٢٠٢٠)، در حین بازگشت از اقلیم کُردستان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات استان کُردستان بازداشت و بە بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم بە بند ٢٠٩ زندان اوین تهران منتقل شدە بود.
وی روز یکشنبە ٢٨ اردیبهشت ٩٩ (١٧ می ٢٠٢٠) از سوی شعبە ٢۶ دادگاه انقلاب تهران بە تحمل ۵ سال حبس تعزیری و منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی بە مدت دو سال محکوم شدە است.

سکینە پروانە پس از بازداشت در بازداشتگاهای اطلاعات مریوان، سنندج، تهران، زندان اوین و زندان قرچک ورامین محبوس بودە و طی این مدت چندین بار دست بە اعتصاب غدا زدە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian