سارا برزگر شهروند اهل کرمانشاه کە چند روز پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد، طی تماسی کوتاه با خانوادەاش از وضعیت نامناسب خود گفتە است.

تماس یک دقیقەای سارا برزگر با خانوادەاش

وز چهارشنبە ٢۶ شهریور ٩٩ (١۶ سپتامبر ٢٠٢٠)، سارا برزگر، شهروند بازداشت شدە اهل کرمانشاه پس از پنج روز طی تماسی یک دقیقەای بە خانوادەاش گفتە است کە در بازداشتگاه ادارە اطلاعات محبوس بودە و در وضعیت نامناسبی بە سر می‌برد.

سارا برزگر کە دارای مدرک لیسانس زبان انگلیسی می باشد، روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ (١٢ سپتامبر ٢٠٢٠) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات پس از بازداشت سارا برزگر اقدام بە تفتیش منزل وی و ضبط کتاب ها ، مبایل و لبتاب ایشان کردەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian