حکم اعدام یک شهروند اهل کرمانشاه کە بە اتهام قتل بە اعدام محکوم شدە است، در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.

اعدام یک شهروند کُرد در زندان سنندج

بامداد روز چهارشنبە ٣٠ مهر ٩٩ (٢١ اکتبر ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”شهرام تخشا“ ٣٠ سالە در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.
این زندانی کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، روز یکشنبە بە سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شدە بود.

شهرام تخشا بە همراه برادرش با هویت شهریار تخشا سە سال پیش بە اتهام قتل در حین سرقت مسلحانە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی بعدها از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام و ١۵ سال حبس محکوم و شهریار برادرش نیز بە ۴٠ سال حبس محکوم گردید کە هم‌اینک در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس می‌باشد.

وی از روز یکشنبە ١٧ دی ٩۶ ( ٧ ژانویە ٢٠١٨) بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.

گفتنیست کە این زندانی در حین بازداشت با شلیک گلولە نیروهای انتظامی زخمی شدە و طی سە سال گذشتە از خدمات پزشکی محروم بودە است.
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian