حکم اعدام یک شهروند اهل سردشت کە بە اتهام جرایم مرتبط بە مواد مخدر بە اعدام محکوم شدە بود، در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان ارومیە

ساعت ١١:٣٠ دقیقە شب چهارشنبە ١٩ شهریور ٩٩ (٩ سپتامبر ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل سردشت با هویت ”خضر قویدل“ ٣۶ سالە در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.
خضر قویدل حدودا ٧ سال پیش همراه با دو شهروند دیگر اهل سردشت بە نام‌های ”حسین سروری“ و ”هژیر ایران‌نژاد“ بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اعدام محکوم شدە بودند.
دو متهم دیگر این پروندە روز گذشتە همراه با خضر قویدل بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند کە آنها بە بند خود بازگرداندە شدەاند.
تا زمان تنظیم این خبر رسانەهای حکومتی و مقامات قضایی خبر اعدام این جوان کُرد را در زندان ارومیە اعلان نکردەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian