بازداشت ۵۴ شهروند کُرد در ماه آگوست ٢٠٢٠

بازداشت ۵۴ شهروند کُرد در ماه آگوست ٢٠٢٠

طی ماه گذشتە میلادی دست کم ۵۴ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

طی ماه آگوست ٢٠٢٠، دست کم ۵۴ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٣۵ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ۴ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ٨ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی بازداشت شدەاند. همچنین طی این مدت ٧ کولبر و کاسبکار نیز بازداشت شدەاند.

بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ٢۴ مورد در استان کُردستان ثبت شدە است. در استان آذربایجان‌غربی  ٢١ مورد، در استان کرمانشاه ٨ شهروند و در استان همدان نیز یک شهروند کُرد بازداشت شدەاند.

چهار نفر از افراد بازداشت شدە زن و چهار نفر نیز سن آنها زیر ١٨ سال بودە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian