این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت جدید آمریکا در حال بررسی و رایزنی برای شکل دادن به سیاست‌های خود در قبال ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.