طی ماه گذشتە دست‌کم ١٩ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن ٣ نفر از آنها زیر ١٨ سال بودە است.

خودکشی دست‌کم ١٩ شهروند کُرد در دی ماه ٩٩

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی دی ماه ١٣٩٩، دست‌کم ١٩ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر طبق این گزارش، طی ماه گذشتە ١١ مرد و ٨ زن بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٣ نفر از آنها (٢ دختر و ١ پسر) زیر ١٨ سال بودەاند. بیشتر موارد خودکشی بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بودە است.

تفکیک بر حسب استان
استان ایلام: ٣ مورد (١ زن و ٢ مرد)
استان کرمانشاه: ٧ مورد (٣ زن و ۴مرد)
استان کُردستان: ۵ مورد (٢ زن و ٣ مرد)
استان آذربایجان‌غربی: ۴ مورد (٢ زن و ۲ مرد)

 

دلیل خودکشی
اختلافات خانوادگی: ١٠ مورد (۴ زن و ۶ مرد)
فقر و بیکاری: ٣ مورد (۱ زن و ٢ مرد)
نامعلوم: ۴ مورد (١ زن و ٣ مرد)
زدواج اجباری: ۱ مورد (۱ زن)
افسردگی: ۱ مورد (۱ زن)

 

شیوه خودکشی

حلق آویز: ۱۰ مورد (۴ زن و ۶ مرد)
خوردن قرص: ۵ مورد (۲ زن و ۳ مرد)
پرتاب از بلندی: ١ مورد (١ مرد)
خودسوزی: ۲ مورد (۲ زن)
اسلحه: ۱ مورد (۱ مرد)

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian