طی ماه آگوست دست‌کم ٣١ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

کشتە و زخمی شدن ٣١ کولبر طی ماه آگوست ٢٠٢٠

طی ماه آگوست ٢٠٢٠، دست‌کم ٣١ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٧١٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۵ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٢۶ کولبر نیز زخمی شدەاند. بیشترین قربانیان از استان کُردستان بودەاند کە طی ماه گذشتە ١٢ مورد در این استان ثبت شدە است.

علت مرگ یا مجروحیت
شلیک مستقیم : ۲۲ مورد (۴ کشتە ۱۸ زخمی) معادل ۷۱٪ کل موارد.
سانحە رانندگی: ۷ مورد (١ کشتە و ۶ زخمی) معادل ۲۲٪ کل موارد.
ضرب و شتم توسط نیروهای نظامی: ٢ مورد ( ٢ زخمی) معادل ٧٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ٩ مورد شامل ( ٣ کشتە و ۶ زخمی).
استان کُردستان (سنندج): ١٢ مورد شامل ( ٢ کشتە و ١٠ زخمی ).
استان کرمانشاه : ١٠ مورد شامل ( ١٠ زخمی ).

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian