سارا برزگر شهروند اهل کرمانشاه کە دو هفتە پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود، با وثیقە و موقتاً از زندان آزاد شد.

سارا برزگر با وثقیە و موقتاً آزاد شد

وز دوشنبە ٧ مهر ٩٩ (٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠)، سارا برزگر، شهروند بازداشت شدە اهل کرمانشاه پس از دو هفتە بازداشت با وثقە (فیش حقوق کارمندی) موقتاً و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شد.

سارا برزگر کە دارای مدرک لیسانس زبان انگلیسی می باشد، روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ (١٢ سپتامبر ٢٠٢٠) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە بود.

نیروهای ادارە اطلاعات پس از بازداشت سارا برزگر اقدام بە تفتیش منزل وی و ضبط کتاب‌ها ، مبایل و لبتاب ایشان کردە بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian