با گذشت یک هفتە از قتل یک دختر ١۶ سالە در سرپل‌ذهاب توسط برادرش، هەنگاو مطلع شدە است کە این قتل ناموسی بودە است.

قتل فاطمە هواسی ناموسی بودە است

 روز دوشنبە ١٠ شهریور ٩٩ ( ٣١ آگوست ٢٠٢٠)، یک دختر ١۶ سالە اهل بخش ”قلعە‌شاهین“ شهرستان سرپل‌ذهاب“ با هویت ”فاطمە هواسی“ بە دست برادر ٣٣ سالە خود بە قتل رسیدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، فاطمە هواسی بە دلیل ارتباط انترنتی با یک پسر از سوی برادر ٣٣ سالە خود با اسلحە بە قتل رسیدە و قتل وی ناموسی بودە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، فرمانداری سرپل ذهاب بە خانوادە فاطمە گفتە است هر شخص و روزنامەنگاری کە خواست با شما حرف بزند، باید حتما هویت کامل وی را بە فرمانداری گزارش بدهید.

پیشتر هەنگاو بە نقل از منابع حکومتی گزارش دادە بود کە فاطمە بە دلیل اختلافات خانوادگی و توسط برادرش بە وسیلە اسلحە پران بە قتل رسیدە است.

گفتنیست کە برادر این دختر ١۶ سالە از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شدە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian