یک فعال دانشجویی مقابل منزلش در تهران بازداشت شد

لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی امروز ظهر مقابل منزلش بازداشت شد

امیر رئیسیان، وکیل او در گفتگو با «شرق» این موضوع را تایید کرد و گفت: «لیلا حسین‌زاده بازداشت شده است، اما آنچه برای ما مشخص نیست، آن است که او برای اجرای دستور دادسرای اوین بازداشت شده یا اجرای دستور دادسرای شیراز.»

این وکیل دادگستری با انتقاد از بازداشت حسین‌زاده، تصریح کرد: «در هر دو حالت، یعنی چه در اجرای احکام اوین باشد و چه اجرای دستور دادسرای شیراز، در بازداشت حسین‌زاده، روند قانونی طی نشده است. حسین‌زاده در دادسرای شیراز متهم است و با وثیقه آزاد. تحقیقات هم روی پرونده او در جریان است. اگر او را احضار می‌کردند، به دادسرای شیراز مراجعه می‌کرد کما اینکه دو ماه پیش اینکار را کرده بود.»

رئیسان تصریح کرد: «اجرای حکم پرونده حسین‌زاده در تهران هم تا وصول نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی متوقف شده بود چرا که برای حسین‌زاده پیشتر عدم تحمل کیفر صادر شده بود. حتی اگر نظریه پزشکی قانونی وصول شده بود هم باتوجه به اینکه حکم اجرایی برای حسین‌زاده نیامده بود، طبیعتا نباید مقابل در منزلش بازداشت می‌شد.»

EnglishGermanPersian