گفت‌وگو با سینماگر زندانی و نگاهی به آثار او؛ سینمای محمد رسول‌اف: زندان

سیامک دهقانپور در این گفت‌وگو-گزارش به واکاوی کارنامه سینماگری پرداخته که بیش از هرچیز به زندان و ممنوعه‌ها پرداخته است. گفت‌وگو با او پیش از زندانی‌شدنش انجام شده است.
EnglishGermanPersian