گزارشی از «حمله با تیزی» به فرهاد میثمی پزشک زندانی در کرج؛ «جان او در خطر است»

رضا خندان، همسر نسرین ستوده از حمله به فرهاد میثمی زندانی سیاسی و پزشک زندانی در زندان رجایی شهر کرج خبر داد.
EnglishGermanPersian