کاهش ۲۳ درصدی سهم «آموزش» از «سبد خانوار» در کرونا

کاهش ۲۳ درصدی سهم «آموزش» از «سبد خانوار» در کرونا

رئیس همایش «فقر و نابرابری آموزشی» با بیان اینکه همبسته “تحریم” و “کرونا” موجب عمیق‌تر شدن فقر شده و آموزش قربانی فقر معیشتی شد، گفت: تاجایی که بر اساس تحقیقات انجام شده، از سهم آموزش از سبد خانوار در سال ۹۸، ۲۹ درصد و در سال ۹۹، ۲۳ درصد کاسته شده است.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در همایش فقر و نابرابری آموزشی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد اظهار کرد: این همایش به همت چهار انجمن علمی و ۱۰ سمن و خیریه و تشکل‌های صنفی معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مجموعه مطالعات در سطح جهانی و ملی نشان می‌دهد آموزش قلمرویی است که تاثیری بی بدیل بر حرکت جامعه در جهت مقابله با ابعاد مختلف نارسایی‌ها، بحران‌ها و حتی نابرابری‌ها و کمک به ایجاد فرصت برابر برای همه را در خود دارد گفت:  فقر به طور کلی محصول نابرابری است و نابرابری ریشه در فقدان آموزش در جامعه دارد.

 

چرا موفق به فقرزدایی نمی‌شویم؟

 

ربیعی افزود: در جوامع امروزی، بدون سیاست گذاری صحیح و موثر قادر به غلبه بر مشکلات و بحران‌ها نخواهیم بود. هرچند فقر چالش همه جوامع است، اما در ایران در کنار سایر مسائل با توجه به خیرخواهی که همه دولت‌ها در کاهش فقر داشتند، مسئله‌ای جدی است.

وی با طرح این پرسش که چرا موفقیت در امر فقرزدایی حاصل نمی‌شود و وضع ایران در حوزه فقر قابل قبول نیست؟ گفت: سیاستگذاری نامناسب در طول زمان‌های مختلف از جمله علل عدم دستیابی به هدف مذکور است که اصلاحات را دشوار می‌کند. معتقدم یارانه بدون هدف و بدون معطوف شدن به جبران آموزش، نمونه‌ای از گام‌های غلط طی شده در ایران است.

رئیس همایش علمی فقر و نابرابری آموزشی افزود: آموزش، به دلایل مختلف راه حل بنیادی محسوب می‌شود. برای مقابله با همه ابعاد فقر و حتی سیاست گذاری بهتر، درنظر گرفتن سیاستگذاری آموزشی امری اجتناب ناپذیر است.

ربیعی با اشاره به اینکه پرداختن به فقر آموزشی، ایجاد فضایی برای غلبه بر مشکلات متعدد است گفت: سیاست گذاری های معطوف به آموزش و آموزش در همه ابعاد از مهارت های فنی و غیره را نیازمندیم و توصیه می‌کنیم.

وی افزود: آموزش، هرچند معلول فقر و نابرابری است، اما یک سیاست گذاری صحیح، راهکارهای مقابله با نارسایی‌های بزرگ را به دست می‌دهد. آموزش هم به مثابه معلول و هم علت نابرابری فقر و هم راهکار مقابله محسوب می‌شود.

 

آموزش، قربانی فقر معیشتی

افزایش آمار بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه 

وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همبسته “تحریم” و “کرونا” موجب عمیق‌تر شدن فقر شده و آموزش قربانی فقر معیشتی و خوراکی شده است گفت: تاجایی که بر اساس تحقیقات انجام شده، از سهم آموزش از سبد خانوار در سال ۹۸، ۲۹ درصد و در سال ۹۹، ۲۳ درصد کاسته شده است. آمار بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی از ۱۴۰ هزار نفر به ۲۱۰ هزار نفر و در دوره متوسطه به ۷۶۰ هزار نفر رسیده است.

 

EnglishGermanPersian