کارشناسان سازمان ملل از دولت ایران خواستند به سرکوب اقلیت‌های دینی و مذهبی پایان دهد

کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه از مقامات ایران خواستند آزار و اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی را متوقف کنند و به استفاده از مذهب برای محدودکردن حقوق بنیادین بشری پایان دهند.
EnglishGermanPersian