وزارت اطلاعات ایران فردی را به اتهام ارتباط با دو فرانسوی بازداشت‌شده دستگیر کرد

کشورهای غربی و کارشناسان می‌گویند جمهوری اسلامی با اتهامات ساختگی شهروندان خارجی را دستگیر و عملا از آنها به عنوان گروگان در روابطش با کشورهای دیگر استفاده می‌کند. آنها با غیرانسانی خواندن این دستگیری‌ها می‌گویند جمهوری اسلامی این روش را از ابتدای استقرارش به کار برده است.
EnglishGermanPersian