واکنش شاهزاده رضا پهلوی به حکم اعدام دو زن همجنسگرا: مدعیان «ارزش‌های مترقی» سکوت نکنند

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به صدور حکم اعدام برای دو کنشگر جامعه اقلیت‌های جنسی، از کسانی که «مدعی ارزش‌های مترقی» هستند، خواست «تحت عنوان نسبی‌گرایی فرهنگی» سکوت نکنند.
EnglishGermanPersian