همکاران شبکه فعالان مستقل حقوق بشر

همکاران شبکه فعالان مستقل حقوق بشر:

 

مسئول

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
قندیل دادخواه

فاطمه غلامحسینی

ارسال خبر از ایران (blogfa.com)

سهم من از حقوق زنان

نرگس مباشری فر حق زن در ایران
رزا جهان بین آگاهی و آزادی
پریسا سخائی حق زنان
محسن سبزیان حقوق بشر ایرانیان
سمانه بیرجندی پیام آزادگی
علیرضا جهان بین ایران آگاه
احمد کشاورز مؤیدی – مریم افتخار صلح عمومی
ایراندخت کیا آوای ایران
روح الله موسوی حق آزادی
احمد مرادی ساکی ایران آزاد
 لیلا ابوطالبی آدرگانی  صدای مردم باشیم
شهلا شاهسونی آزادی بیان و اندیشه
کریم ناصری امید به رهائی
اسفندیار سنگری ایران نوین
مینا آقابیگی راه حق
مهدی کریمی طلوع صادق
عباس رهبری

هومن شعری تهرانی

بشر آزاده

انسان آزاد

مهران آهنگر خراسانی زندگی نه مرگ 
امین بل وردی بهمن  وجدان بیدار
امیرحسین کریمی التماس تفکر
 مریم حبیبی  آزادگی بشر
صادق فرخی قصرعاصمی حقوق انسان ها
ایرج دانای طوس صدای اقوام ایرانی
مجید قادری نژاد نجات وطن
محمدرسول لامعی رامندی راه آزادی

مدیر بخش زنان :

حلیمه حسن سوری

Halimeh Hassansouri

E-mail: zanan@khabare-rooz.de

 Website: zanan.khabare-rooz.de

 

 هماهنگ کننده و مسئول بخش احزاب:

مصطفی حاجی قادر مرحومی

Mostafa Haji Ghader Marhomi

E-mail: hamahangi@khabare-rooz.de

 Website: khabare-rooz.de

 قائم مقام-مسئول بخش جوان و کودک:

سحر حاجی قادر مرحومی

Sahar Haji Ghader Marhomi

مدیر شبکه و مسئول بخش ادیان :

احمد حاجی قادر مرحومی

Ahmad Haji Ghader Marhomi

E-mail: shabake@khabare-rooz.de

 Website: javan.khabare-rooz.de

 

E-mail: info@khabare-rooz.de

 Website: adyan.khabare-rooz.de

EnglishGermanPersian