معاون استاندار خراسان جنوبی: باید از اختلاط کارمندان زن و مرد در یک مکان جلوگیری شود

اینتزنشنال

محمدرضا طالبی، معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه عفاف و حجاب موجب تحکیم بنیان خانواده می‌شود، گفت: «باید از اختلاط کارمندان زن و مرد در یک مکان جلوگیری شود»

او افزود باید از نیروها و اساتید انقلابی و جهادی در زمینه ترویج حجاب در دانشگاه‌ها استفاده شود.

EnglishGermanPersian