محمد حسین گرگیج خواستار برکناری رئیس قوه قضائیه شد

محمدحسین گرگیج، از رهبران جامعه اهل سنت ایران، ضمن انتقاد از “اهانت” رئیس قوه قضائیه به یکی از شخصیت های مورد احترام اهل سنت، خواستار برکناری و مجازات او شد.

 

آقای گرگیج همچنین در بخشی از سخنان خود از “اظهارات توهین آمیز آمیز برخی دیگر از روحانیون و مراجع تقلید شیعه نسبت به شخصیت های مذهبی اهل سنت” انتقاد کرد و گفت: باید برای چنین علم و دانشی گریست.

چندی پیش غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در دیدار با مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه صفت منافق و خبیث را در اشاره به یکی از شخصیت های مورد احترام اهل سنت به کار برد.

بی احترامی به عقاید پیروان اهل سنت در ایران مسبوق به سابقه است، این رویه حتی در رسانه های رسمی که با بودجه عمومی مدیریت می شوند نیز دیده می شود.

EnglishGermanPersian