مادر کسری نوری در مقابل زندان عادل‌آباد تحصن کرد

برادر کسری نوری می‌گوید که مادرشان  شکوفه یداللهی به دلیل گذشت ۴۸ ساعت از «ربودن» این زندانی عقیدتی، در مقابل زندان عادل‌آباد شیراز تحصن کرده است.
EnglishGermanPersian