فیلم؛ هو کردن پادشاه جدید انگلیس: سالانه چقدر حقوق می‌گیری؟

هو شدن پادشاه انگلیس؛ او تنها برای دست تکان‌دادن و دست دادن، سالانه ۲۴ میلیون پوند حقوق می‌گیرد…
EnglishGermanPersian