فیلم؛ همدان: تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود

مردم همدان برای دومین شب متوالی امروز چهارشنبه ۲ شهریور در خیابان بوعلی همدان دست به تظاهرات زدند. آنها در تظاهرات خود علیه آخوندهای حاکم شعار می‌دادند: تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود… (فیلم زیر)

گفته می شود شهر زنجان هم در خطر بی‌آبی است ولی کارگزاران حکومتی کاری انجام نمی دهند.

EnglishGermanPersian