فیلم؛ منبع اسرائیلی: وخامت وضعیت جسمانی خامنه‌ای


گزارشی در باره وخامت وضعیت جسمانی خامنه ای و سفر زودهنگام او به مشهد

EnglishGermanPersian