فیلم؛ قایق حامل مهاجران ایرانی و افغان در آب‌های یونان

تصویری از قایق حامل مهاجران ایرانی و افغان که در آب‌های نزدیک به یونان سرگردان بودند. اخبار تائید نشده‌ای از هدایت این قایق به سمت نوار ساحلی، توسط گارد ساحلی یونان حکایت دارد.
EnglishGermanPersian