فیلم؛ ضرب و شتم و شکستن دست کودک دست‌ فروش

مأموران بخش سد معبر شهرداری اصفهان به همراه نیروی انتظامی، چند کودک میوه‌فروش را کتک زدند و دست یکی از آنها را شکستند. هم‌چنین پس از اعتراض مردم مأموران اقدام به تیراندازی هوایی کرده‌اند.
EnglishGermanPersian