فیلم؛ داستان مجتبی خامنه ای در هشت دقیقه: گوش کنید

با یک خبر مجتبی خامنه‌‌ای، آیت‌الله شد تا راه برای اجرای پروژه جانشینی او هموار شود. فرزند دوم خامنه‌ای در سال‌های گذشته، یکی پس از دیگری رقبایش را با پروژه‌های سیاسی امنیتی کنار گذاشته تا جای پدرش را بگیرد. اما برای اجرای این پروژه در درجه او نظام جمهوری اسلامی باید برقرار بماند…
EnglishGermanPersian