فیلم؛ حمله به برادر پادشاه جدید انگلیس در مراسم تشییع جنازه

روز دوشنبه در مراسم تشییع جنازه ملکه انگلیس در اسکاتلند صدای مردی شنیده شد که خطاب به پرنس اندرو، برادر پادشاه جدید فریاد می زد: “اندرو، تو یک پیرمرد مریض هستی”، قبل از اینکه پلیس او را بازداشت کند. (فیلم زیر)

گفتنی است پرنس اندرو در ارتباط با ادعاهای تعرض جنسی به یک زن، زمانی که ۱۷ سال داشت، در دادگاهی غیرکیفری در آمریکا با شکایت روبروست.

EnglishGermanPersian