فیلم؛ برخورد زشت مجری صداوسیما با کارشناس منتقد دولت

مجری صدا و سیمای خامنه ای در برخوردی زشت در قبال کارشناسی که سخنانش را با نقد دولت رئیسی آغاز کرده بود، وقت برنامه را تمام شده اعلام کرد. و گفت: ببخشید؛ فرصتمون تموم شد.
EnglishGermanPersian