عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی محل نگهداری ابراهیم بابایی را «فورا» روشن کند

هم‌زمان با هشتم شهریور، روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری، سازمان عفو بین‌الملل یک بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست سرنوشت و محل نگهداری ابراهیم بابایی را «فورا» روشن کنند.
EnglishGermanPersian