سپیده رشنو به طور موقت آزاد شد

سپیده رشنو، مخالف حجاب اجباری، پس از ۴۵ روز بازداشت با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی، از زندان اوین به طور موقت آزاد شد.
EnglishGermanPersian