سود فولاد مبارکه برابر با یارانه کل ملت و بودجه عمرانی!


روزنامه حکومتی “جوان” درباره فساد نجومی فولاد مبارکه که جزیی از اژدهای هفت‌سر بیت خامنه‌ای است، نوشت: سود خالص ۱۰۸‌هزار‌میلیارد تومانی فولاد مبارکه در سال۱۴۰۰ به‌خوبی بیانگر آن است که تولید محصول با هزینه‌های ارزان یارانه‌ای و فروش محصول به نرخ جهانی در بازار داخلی و خارجی چه سود هنگفتی را نصیب شرکتها در اقتصاد ایران می‌کند. در مقایسه، کل یارانه مستقیم و معیشتی پرداختی به مردم در سال گذشته تنها حدود ۸۰‌هزار‌میلیارد تومان و بودجه عمرانی تخصیص یافته استانها نیز تنها ۳۵‌هزار‌میلیارد تومان بوده است.

این منبع نوشت: باید اعتراف کرد که شرکت فولاد مبارکه بسیار بزرگ است و با ترنول مالی بسیار بالاست به شکلی که تنها حساب سپرده کوتاه‌مدت بانکی و اوراق بهادار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک، این شرکت ۲۰‌هزار‌میلیارد تومان منابع است و به‌گفته یک کارشناس اقتصادی که در یکی از برنامه‌های رسانه ملی حضور یافت، سود خالص شرکت فولاد در سال گذشته ۱۰۸‌هزار‌میلیارد تومان بود که از کل یارانه پرداختی ۸۰‌هزار‌میلیارد تومانی نقدی و معیشتی مردم ایران و هم‌چنین بودجه عمرانی ۳۵هزار‌میلیارد تومانی استانها بسیار بیشتر است.

EnglishGermanPersian