سخنگوی جامعه بهائی: سرکوب اخیر جامعه بهائیان شدید و بی‌سابقه است

سخنگوی جامعه جهانی بهائیان به صدای آمریکا گفت، فشاری که این روزها بر جامعه بهائی در ایران وارد می‌آید بی‌سابقه است.
EnglishGermanPersian