سازمان ملل: اقدام‌های دولت چین می‌تواند در رسته جنایت علیه بشریت قرار گیرد

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه گزارشی را در مورد دولت چین منتشر کرد که بسیاری از خانواده‌ها و گروه‌ها مدت‌ها در انتظارش بودند.

در این گزارش، جزئیاتی از «نقض جدی حقوق بشر» توسط دولت چین در سین‌کیانگ، ذکر شده‌ است.

EnglishGermanPersian