زخمی شدن دو کولبر در مرزهای کُردستان

دو کولبر اهل شهرهای روانسر و سقز به نام‌های سیروان احمدی و کیوان امانی در حین کولبری در مرزهای نوسود و بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شدند.

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، روز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱، یک کولبر اهل بخش شاهو از توابع روانسر با هویت سیروان احمدی ۲۸ ساله در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی از ناحیه پا زخمی شده است.

از سوی دیگر و روز پنج‌شنبه ۲ تیر ماه نیز، یک کولبر اهل روستای حاجی ممدان از توابع سقز با هویت کیوان امانی در حین کولبری در مرز ”سَرتَزین“ بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی از ناحیه کتف و چشم زخمی شده است.

این دو کولبر جهت مداوا به مراکز درمانی پاوه و بانه منتقل شده و وضعیت عمومی آنها مساعد گزارش شده است.

هه‌نگاو ۳ تیر ۱۴۰۱

EnglishGermanPersian