رهایی ۴ زندانی از اعدام در شهرهای مختلف


خبرگزاری هرانا – چهار زندانی در شهرهای کهنوج، زهک، سراوان و استان کرمانشاه که پیشتر در پرونده های جداگانه به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت از اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، چهار زندانی در شهرهای مختلف از اعدام رهایی یافتند.

براساس این گزارش، مهدی تقی زاده معاون توسعه حل اختلاف استان کرمان، گفت: با جلب رضایت اولیای‌دم توسط اعضای شورای حل اختلاف ویژه زندان شهرستان کهنوج استان کرمان یک محکوم از اعدام رهایی یافت.

همچنین رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان سیستان بلوچستان، گفت: ۲ محکوم «یک محکوم در شهرستان زهک و یک محکوم در شهرستان سراوان» با جلب رضایت اولیای دم از مجازات حتمی اعدام رهایی یافتند.

رئیس توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه نیر گفت: با گذشت اولیای دم یک پرونده پس از ۴ سال محکوم این پرونده از اعدام رهایی یافت.

هرانا۱۴۰۱/۰۶/۰۴

EnglishGermanPersian