خانواده‌های زندانیان اروپایی در ایران اتحادیه اروپا را به «بی‌اعتنایی» متهم کردند

این نامه توسط خواهر بنجامین بریر از فرانسه، همسر کامران قادری از اتریش، همسر احمد‌رضا جلالی از سوئد، و دختر جمشید شارمهد از آلمان امضاء شده است.
EnglishGermanPersian