خامنه‌ای اعتراف کرد که زیر بار این همه فشار قرار دارد


خامنه‌ای گفته: دشمن نمی‌تواند بفهمد که چرا جمهوری اسلامی هر دفعه از زیر بار این همه فشار می‌تواند بلند بشود بایستد، سینه سپر کند و راه خودش را ادامه بدهد.

خامنه‌ای در دیدار با مسئولان قوه قضاییه گفت که در چهار دهه گذشته بارها تکرار شده است که دشمن در یک مقطعی به یک چیزی، به یک ضعفی، به یک کمبودی امید بسته در نظام جمهوری اسلامی و بعد ناامید شده است.

سخنان خامنه ای در حالی بیان می شود که رژیم ایران سخت در تنگنا است. نارضایتی و اعتراض در داخل بی وقفه است و حکومت برای پاسخگویی به مطالبات مردم سخت مستأصل به نظر می رسد. انزوای حکومت در منطقه و جهان هم رو به گسترش است.

به گفته رادیو بین المللی فرانسه، تن دادن جمهوری اسلامی به این که مثلا سپاه پاسداران همچنان در فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا باقی بماند نشان دهندۀ وضعیت شکنندۀ آن خواهد بود. این وضعیت بر قدرت مخالفان رژیم ایران برای تشدید مبارزات خود خواهد افزود و جامعۀ بین المللی را بیش از گذشته واقف خواهد ساخت که جمهوری اسلامی ضربه‌پذیرتر از آنچه فکر می‌کند است.

حسن شریعتمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار می گوید: جمهوری اسلامی خاصیت اجماع و تصمیم گیری های دردناک را از دست داده و کمترین ظرفیتی برای تغییر ندارد. این حکومت یا متلاشی می شود یا به یک حکومت از هم گسیخته و مضمحل بدل می گردد در صورتی که اپوزیسیون نتواند نقش خود را ایفاء بکند.

وی گفت: مسئله حتی بر سر یک جام و دو جام شوکران سرکشیدن نیست. این حکومت اگر بخواهد برای ماندن باصطلاح نرمش قهرمانانه ای انجام بدهد باید در درجه اول با مردم ایران آشتی کند، یعنی حقوق آنان را به رسمیت بشناسد یا به اقدام های خود در منطقه خاتمه دهد… و هر یک از این اقدام ها به معنای از میان رفتن دلیل وجودی این حکومت است…

EnglishGermanPersian