حمله خونین سگ ولگرد به 2 کودک در دماوند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند از حمله یک سگ ولگرد به دو کودک در دماوند خبر داد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند از حمله یک سگ ولگرد به دو کودک در دماوند خبر داد.حسن‌خیرخواه دیروز  گفت: حمله سگ ولگرد به دو کودک پنج‌ساله در شهرستان دماوند به آسیب شدید به ناحیه دست و صورت منجر شد. اقدامات پیشگیری از هاری و واکسیناسیون برای کلیه موارد حیوان‌گزیدگی در ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند انجام گرفت.

EnglishGermanPersian