حقوق شهروندی | پرت شدن یک زن از ون گشت ارشاد؛‌ متهم شدن سپیده رشنو به تشویق فساد و فحشا

قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه از صدور کیفرخواست برای «سپیده رشنو» خبر داد. در این روز همچنین ویدیویی از برخورد خشن نیروهای انتظامی با یک زن در شهر رشت بازنشر شد. هرچند پلیس مدعی است که این زن خودش از ون در حال حرکت آویزان شده بود.
EnglishGermanPersian