جلوگیری از مرخصی درمانی یک زندانی سیاسی با دخالت سپاه

گزارش‌ها حاکی از آن است که  سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از اعزام سمانه سعیدی برای مرخصی درمانی جلوگیری می‌کند.  
EnglishGermanPersian