جلوگیری از تجمع خانواده‌های محکومان به اعدام در مقابل قوه قضاییه

مأموران فرماندهی انتظامی با جلوگیری از تجمع اعتراضی خانواده‌های محکوم‌شدگان به اعدام در تهران، شماری از اعضای این خانواده‌ها را بازداشت کردند.
EnglishGermanPersian